Erasmus + Stratejik Ortaklık Programı kapsamında Online Öğrenme Yoluyla Göçmenler için Girişimcilik Kapasitesi Oluşturma Projesi ile mülteci ve göçmenlerin ev sahibi ülkelerdeki girişimcilik kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda projenin 2 adet ana Fikri Çıktısı (Intellectual Outputs-IOs) bulunmaktadır. Bunlar;

Fikri Çıktı 1

IO-I: Girişimciliğin Artırılması Rehber Kitabı (Yol Haritası)

Daha fazla bilgi

Fikri Çıktı 2

IO-II: Online Öğrenme Platformu

Daha fazla bilgi