IO-II: Online læringsplattform

Online Learning Platform, som er den andre intellektuelle produksjonen av prosjektet, ble etablert for å gi entreprenørskapsopplæring til migranter og flyktninger. Hovedmålet med online læringsplattform er å gi bedre sysselsettingsmuligheter og levekår ved å gi online opplæring til migranter og flyktninger.

Kursmoduler er utviklet for entreprenørskapsutdanning på nettplattformen, og det er rettet mot å legge til rette for integrering av målgrupper i arbeidsmarkedet i vertslandene, sikre sosial samhørighet og forbedre deres kunnskap, ferdigheter og kapasiteter ved å gi opplæring til flyktninger og migranter som ønsker å etablere sin egen virksomhet, starte og drive en virksomhet.

Det er utviklet emnemoduler som tar for seg følgende temaer. Disse modulene er oversatt til tyrkisk, engelsk, norsk, gresk, tysk, italiensk og arabisk.

  • Forretningsplan
  • Oppstart
  • Finanskilder for nye gründere
  • Fremme og støtte entreprenørskap i Europa
  • Sosialt entreprenørskap
  • Digital markedsføring

For å overvinne vanskelighetene som er identifisert i Self Employmen Route Map / Guidebook og for å foreslå løsninger, vil online opplæring bli gitt til innvandrere og flyktninger som ønsker å starte en ny virksomhet eller finne en jobb, for å øke sine grunderferdigheter