IO-I: Rutekart for selvansettelse /Guidebook

Self Employment Route Map / Guidebook er et veikart for utvikling av innvandrer- og flyktningentreprenørskap som inkluderer utfordringer migranter og flyktninger står overfor når de starter sin egen virksomhet og / eller leter etter en jobb, og / eller søker jobb og også forslag til løsninger for å overvinne disse utfordringene. I guideboken, definisjonen av migranter, innvandrere og flyktninger, avtalene som er inngått for innvandrere og flyktninger i EU og verden, lovene regulert, mange vanskeligheter med å etablere og administrere nye virksomheter i vertsland, løsninger for å overvinne disse vanskelighetene, og informasjon som etc.

Migranter og flyktninger står overfor mange utfordringer når de leter etter en jobb i vertslandet, åpner en ny virksomhet og/eller integrerer seg i arbeidsmarkedet. Disse er:

Manglende forståelse for det lokale arbeidsmarkedet

Manglende evne til å identifisere rammene og behovene til det lokale arbeidsmarkedet

Vanskeligheter med å få tilgang til lokale bedriftsnettverk

Mangel på oppstartskapital og nødvendige fasiliteter for å starte en virksomhet

Manglende evne til å lære språket og kulturen i vertslandet

Opplæringsprogrammer etc. mangler er de viktigste problemene flyktninger og migranter står overfor.

Gjennom Guideboken er det rettet mot å legge til rette for at flyktninger og migranter integreres i arbeidsmarkedet og etablerer sine egne virksomheter og integreres med lokalbefolkningen.

Guideboken inneholder imidlertid informasjon for å utvikle forretningsferdigheter og kompetanser, for eksempel forretningsplanlegging, juridiske prosedyrer for å starte en bedrift og/eller etablere et selskap, og drive en bedrift.

Boken vil bli brukt lokalt og i hele Europa. Guideboken har oversettelser til tyrkisk, engelsk, norsk, gresk, tysk, italiensk og arabisk.