Innenfor rammen av Erasmus + Strategic Partnership Program er det rettet mot å øke gründerkapasiteten til flyktninger og migranter i vertsland med Building Entrepreneurial Capacity for migranter gjennom Online Learning Project.

Prosjektet har 2 hoved intellektuelle utganger (IOer). Disse;

IO-I: Rutekart for selvstendig ansettelse /Guidebook

IO-II: Online læringsplattform

Intellektuelle utganger 1

IO-I: Rutekart for selvansettelse /Guidebook

Klikk for detaljer

Intellektuelle utganger 2

IO-II: Online læringsplattform

Klikk for detaljer