Deltakerne kan delta på opplæringen fra hvilket som helst land eller by de ønsker.