En trainee som ønsker å delta på det elektroniske opplæringsprogrammet som er gitt innenfor prosjekt for entreprenørkapasitet for migranter og flyktninger gjennom online læring, kan registrere seg ved å kontakte våre eksperter gjennom prosjektnettstedet eller nettsidene til prosjektpartnerne. https://becfm.com/