BECFM-PROSJEKTET PRESENTERES FOR NASJONAL PRESSE

Informasjonen ble gitt om bygningens gründerkapasitet for migranter gjennom ...