Hovedmålene med dette møtet vil være å dele modulenes kapitler, e-læringsmodulmaler blant partnerne. Og også alle partnere ble diskutert over instruksjonene fra andre intellektuelle utgang og hvordan du bruker nettportalen.

Kapitlene i modulene ble delt mellom partnerne. Hver partner var ansvarlig for et kapittel i opplæringsmodulene. Beslutningen ble tatt om hvordan det skal være nettlæringen vil bli gjort/implementert.

Arrangements galleri