1. TPM for å bygge gründerkapasitet for migranter gjennom online læringsprosjekt ble avholdt 12-13 oktober 2022. Hovedmålet med dette møtet er å diskutere over selvansettelsesrapport, andre intellektuelle utganger / e-læringsmoduler Maler, instruksjons- og opplæringsmateriell.

Hovedmålet med møtet er å utveksle ideer med partnerne for å ferdigstille og diskutere over prosjektets første intellektuelle produksjon, Self Employment Guidebook, og å utveksle synspunkter på andre intellektuelle utganger / e-læringsmodulmaler, undervisnings- og opplæringsmateriell.

Alle partnere deltok på den andre TPM i Wien både online og fysisk. Beslutningen ble tatt om hvordan e-læringsplattformen og materialene ble utarbeidet. Innholdet i e-læringsmodulmaler, instruksjons- og opplæringsmateriell vil bli avgjort og diskutert på nettmøtet. Avslutningen av møtet vedtaket ble tatt ca 3rd TPM. Den tredje TPM vil være i Hellas.

Arrangements galleri