Det tredje nettmøtet ble avholdt 19. Målet med møtet er å bestemme kapitlene i er å bestemme delene av IO-1 Self-Employment Guidebook-Roadmap, som er den første intellektuelle produksjonen av prosjektet. Under møtet ble innholdet i hvert kapittel bestemt av partnerne basert på konsultasjonene og anbefalingene som ble gitt med dem. Guidebok; Det er besluttet å bestå av 8 kapitler, inkludert innlednings- og referansekapitlene. Hver partner var ansvarlig for å forberede ett eller flere kapitler for håndboken.

Den ansvarlige organisasjonen om kapitlene i veiledningsboken for selvstendig ansettelse

Kahramanmaraş Metropolitan Municipality er ansvarlig for første kapittel Introduksjon og 6.

AKETH er ansvarlig for det andre kapittelet

Provinsdirektoratet for nasjonal utdanning 2.

BEST er ansvarlig for tredje kapittel

FONIX er ansvarlig for tredje kapittel

KSU og alle partnere er ansvarlige for fjerde kapittel

CEIPES er ansvarlig for femte kapittel

Arrangements galleri