Det andre Online-møtet ble holdt av KMM. Målet med møtet var å gi informasjon om prosjektets første produksjoner, målet med utarbeidelsen av egenansettelsesrapporten og undersøkelsesrapporten mv.

arrangementer