den tredje TPM for å bygge entreprenørskap kapasitet for migranter gjennom online læringsprosjekt ble holdt på 10-11 mai 2022 i Trikala, Hellas.

Hovedmålet med møtet er å utveksle ideer med partnerne for å ferdigstille og diskutere over det andre intellektuelle resultatet av prosjektet, e-læringsmodulene, undervisnings- og opplæringsmateriellet og nettportalen.

På slutten av møtet ble det bestemt at hver partner skal ferdigstille alle nødvendige dokumenter som tilhører sin egen modul og sende dem til den ledende organisasjonen som er ansvarlig for Online Learning Platform og alle partnere, og at Online Learning Platform og nettportalen vil bli utviklet i henhold til beslutningene som tas på møtet.

Avslutningen av møtet beslutningen ble tatt om LTT som vil bli gitt til trenerne innenfor prosjektets virkeområde, vil bli avholdt i Palermo, Italia og 4. TP vil bli arrangert av Fønix  og siste og avlsuttende TMP vil bli arrangert i Kharamanmaras, Tyrkia

Arrangements galleri