1. Biz Kimiz?

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (KBB) – Kahramanmaraş ili, Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer almakta olup, Toros Dağları’nın eteklerinde bir ovada yer alan şehirdir. Şehir yaklaşık 1.2000.000 nüfusa ve ayrıca 2018 itibariyle yaklaşık 100.000 Suriyeli mülteciye sahiptir. Kahramanmaraş Belediyesi 1869 yılında kurulmuş olup, 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olmuştur.

Amaçları;

Ø Tarihi ve kültürel dokuya uygun planlı bir şehir oluşturmak.

Ø Güvenli ve konforlu bir şehir içi ulaşım hizmeti sağlamak.

Ø Şehir yaşamının kalitesini artırmaya yönelik altyapı ve üstyapı çalışmalarını planlamak ve yürütmek. Sağlıklı ve yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak.

Ø Şehrin kültürel mirasını korumak ve şehrin turizmine ve tanıtımına katkıda bulunmak.

Ø Sosyal belediye anlayışına uygun olarak dezavantajlı grupların, mültecilerin ve göçmenlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmak.

Ø Engelli, yaşlı ve mülteci/göçmenlere yönelik destek hizmetlerinin sağlanması.

Ø Sosyo-ekonomik kalkınmayı destekleyecek projeler geliştirmek.

Ø Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi.

Ø Ulaşım altyapısının yaşlılara, çocuklara ve engellilere daha etkin ve güvenli hizmet verecek şekilde düzenlenmesi.

Ø Kadın hakları konusunda farkındalık çalışmaları yapmak

Ø Yaşlılar, engelliler ve azınlık grupları gibi dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artıracak faaliyetler düzenlemek.

Misyon

Şehrimizin kadim kültürü ve değerlerine sahip çıkarak katılımcı bir yaklaşımla şehrin değerini artıran, hayatını kolaylaştıran, sürdürülebilir, katma değeri yüksek, çevre ve insan odaklı hizmetler sunmak.

Belediye, eğitim ve kalkınmanın tüm insanlar için barış ve haysiyet sağlamak için temel değerler olduğuna inanır. Her birey ve topluluk, haklarını yerine getirme potansiyeline sahiptir.

Belediye işsizlik, ulaşım ve toplu taşımada düzenleme, yol yapımı, dezavantajlı grupların sosyalleşmesi, mültecilerin sosyal hayata entegrasyonuna destek, kütüphane hizmetlerinin gençlere desteklenmesi ve ihtiyaç sahiplerine temel insani ihtiyaçların karşılanması için mücadele ediyor. Belediye, yerel paydaşlar arasında bir köprü görevi görür.

Vizyon

Şehrin tarihi dokusu ve kültürel kimliğine uygun çok yönlü bir dönüşüm sağlayarak sürekli gelişen, yaşam kalitesi ve rekabet gücü yüksek bir şehir oluşturmak.

2. Belediyenin Faaliyetleri

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

Ø Yetişkinlere, yaşlılara, engellilere, kadınlara, gençlere, çocuklara ve mültecilere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmeti yürütmek ve geliştirmek;

Ø Bu amaçla sosyal tesisler kurarken, mesleki ve beceri eğitim kursları açarken ve işletirken veya bu hizmetleri yürütürken;

Ø Mülteci ve göçmenler gibi azınlık gruplarının yerel halkla olan entegrasyonunu kolaylaştırmak için Üniversiteler, kolejler, meslek liseleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

3. Proje Konusu ile Alakalı Deneyimler

Mültecilere Yönelik Kursları:

Kahramanmaraş’ta yaşayan Suriyeli ve diğer uyruklardan olan mültecilere yönelik Türkçe dil kursu, meslek edindirme kursları ve hobi kursları Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü aracılığıyla verilmektedir. Kursların amacı mülteci ve sığınmacıları yerel halkla olan sosyal entegrasyonunu kolaylaştırmak ve ev sahibi ülkenin ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak.

Proje ve hibelerle Mülteci ve sığınmacı kadınlara meslek edindirme kursları ve ayrıca mülteci ve sığınmacıların sosyal sorunlarına yönelik bilgilendirme seminerleri/kursları düzenlenmiştir.

Ayrıca Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası ortaklarla koordinasyon ve işbirliği yapma, Town Twining, Erasmus+, EasI, Cosme, AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi gibi birçok farklı alanda proje hazırlama ve uygulama alanında gerekli deneyime sahiptir ve yeni işbirliklerine hazırdır.

4. Daha fazla bilgi için kahramanmaras.bel.tr

5. İletişim

Adres: İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı. No: 25 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş-TÜRKİYE

Telefon: (+90 344) 228 46 00

Sosyal medya hesaplarımız

www.facebook.com/buyuksehirkahramanmaras

twitter.com/buyuksehirkm

www.instagram.com/buyuksehirkahramanmaras