IO-II: Online Öğrenme Platformu

Projenin II.ci Fikri çıktısı olan Online Öğrenme Platformu göçmenlere ve mültecilere girişimcilik eğitimi vermek için kurulmuştur. Bu online öğrenme yönetiminin ana hedefi; göçmen ve mültecilere çevrimiçi/online eğitim sağlayarak daha iyi istihdam fırsatları ve yaşam koşulları sağlamaktır.

Online platform da girişimcilik eğitimi için kurs modülleri geliştirilmiş olup, hedef grupların ev sahibi ülkelerdeki işgücü piyasasına entegrasyonlarını kolaylaştırmak ve sosyal uyumu sağlamak ve kendi işini kurmak, bir işyeri açmak ve işletmek isteyen mülteci ve göçmenlere bu konularda doğru bilgilere sahip olmaları için eğitimler verilerek yerel halka uyumlarını kolaylaştırmak, bilgi, beceri ve kapasitelerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Burada, aşağıdaki konuları ele alan kurs modülleri geliştirilmiştir. Bu modüller kitap Türkçe, İngilizce, Norveçce, Yunanca, Almanca, İtalyanca ve Arapça dillerinde çevirisi yer almaktadır.

  • İş planı
  • Yeni Girişim (Start-up)
  • Yeni Girişimciler için Finans Kaynakları
  • Avrupa’da Girişimciliği Teşvik Etmek ve Desteklemek
  • Sosyal Girişimcilik Dijital Pazarlama

Girişimciliğin Artırılması Rehber Kitabında belirlenen zorlukların üstesinden gelmek ve çözüm önerileri için, yeni bir iş kurmak veya iş bulmak isteyen göçmenlere ve mültecilere girişimcilik kapasitelerinin artırılmasına yönelik online eğitimler verilecektir.