IO-I: Girişimciliğin Artırılması Rehber Kitabı (Yol Haritası)

Girişimciliğin Artırılması Rehber Kitapçığı, göçmen ve mülteci girişimciliğini geliştirmek, göçmenlerin ve mültecilerin kendi işini kurarken ve/veya iş ararken, işe başvuru yaparken karşılaştıkları zorluklar, bu zorlukların üstesinde gelmek için çözüm önerilerin yer aldığı bir rehber kılavuz niteliğindedir. Rehber kitapçıkta, göçmen ve mülteciliğin tanımı, AB ve dünyada göçmenler ve mülteciler için yapılan anlaşmalar, düzenlenen kanunlar, ev sahibi ülkelerde yeni iş kurma ve yönetme konusunda birçok zorluklar, bu zorlukların üstesinden gelmek için çözüm önerileri vb. gibi bilgiler yer almaktadır. Göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülkede iş ararken, yeni iş yeri açarken ve/veya iş piyasasına entegre olma konusunda birçok zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunlardan bazıları:

  • Yerel işgücü piyasasını anlama eksikliği
  • Yerel iş piyasasının çerçeve ve ihtiyaçlarının belirlenememesi
  • Yerel iş ağlarına erişimde karşılaşılan zorluklar
  • İş kurmak için başlangıç sermayesi ve gerekli tesislerin eksikliği
  • Ev sahibi ülkenin dil ve kültürünü ögrenememe
  • Eğitim programlarının vb. eksiklikler mülteci ve göçmenlerin karşılaştıkları başlıca sorunlardır.

Bu Rehber Kitapla aracılığıyla, mülteciler ve sığınmacıları işgücü piyasasına entegre olmalarını ve kendi işlerini kurmalarını ve yerel halkla uyumlarını kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

Bununla birlikte Rehber Kitapta, iş planlaması, işyeri açma ve/veya şirket kurmanın yasal prosedürleri ve bir işte çalışma gibi iş becerileri ve yetkinlikleri geliştirecek bilgilerin yer almaktadır. Böylece göçmenler ve mültecilerin girişimcilik kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

Bu kitap yerelde ve Avrupa genelinde kullanılacaktır. Rehber kitap Türkçe, İngilizce, Norveçce, Yunanca, Almanca, İtalyanca ve Arapça dillerine çevrisi bulunmaktadır.