Ένας εκπαιδευόμενος που θέλει να παρακολουθήσει το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχεται στο πλαίσιο του Έργου Entrepreneurial Capacity of Migrants and Refugees through Online Learning μπορεί να εγγραφεί επικοινωνώντας με τους ειδικούς μας μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή των ιστοσελίδων των εταίρων του έργου. https://becfm.com/