Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση από όποια χώρα ή πόλη θέλουν.