Οι κύριοι στόχοι αυτής της συνάντησης θα είναι να μοιραστούν τα κεφάλαια των ενοτήτων, τα πρότυπα ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης μεταξύ των εταίρων. Και επίσης, όλοι οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με τις Οδηγίες του 2ου Διανοητικού Εξόδου και τον τρόπο χρήσης της διαδικτυακής πύλης.

Τα κεφάλαια των ενοτήτων μοιράστηκαν μεταξύ των εταίρων. Κάθε εταίρος ήταν υπεύθυνος για ένα κεφάλαιο των εκπαιδευτικών ενοτήτων. Η απόφαση λήφθηκε για το πώς θα πρέπει να γίνεται/εφαρμόζεται η διαδικτυακή μάθηση.

Γκαλερί Εκδηλώσεων