Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση για το Building Entrepreneurial Capacity for Migrants Through the Online Learning Project πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 με τον συντονισμό του Μητροπολιτικού Δήμου Kahramanmaraş. Ο στόχος της συνάντησης ήταν να αποφασιστεί το περιεχόμενο και τα κεφάλαια της Έκθεσης Οδός Αυτοαπασχόλησης/Οδηγός. Κάθε εταίρος ήταν υπεύθυνος για την προετοιμασία ενός κεφαλαίου για τον οδηγό.

Γκαλερί Εκδηλώσεων