Η 2η Διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε από την ΚΜΜ. Στόχος της συνάντησης ήταν να δώσει πληροφορίες για τα πρώτα αποτελέσματα του έργου, τον στόχο της προετοιμασίας της Έκθεσης Αυτοαπασχόλησης και της έκθεσης έρευνας κ.λπ.

Γκαλερί Εκδηλώσεων