Στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατηγικής Συνεργασίας Erasmus +, στοχεύει στην αύξηση της επιχειρηματικής ικανότητας των προσφύγων και των μεταναστών στις χώρες υποδοχής με την οικοδόμηση επιχειρηματικής ικανότητας για τους μετανάστες μέσω του προγράμματος Online Learning.

Το έργο έχει 2 κύριες πνευματικές εκροές (IOs). Αυτά είναι τα;

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1

IO-I: Self Employment Route Map /Guidebook

περισσότερες πληροφορίες

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 2

IO-II: Online Learning Platform

περισσότερες πληροφορίες