Erasmus+ Yetişkin Eğitimi (KA204) kapsamında yürütülmek olan “Online Öğrenme Yoluyla Göçmenlerin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi sürecinde göçmen ve geçici koruma statüsündeki mültecilerin girişimciliğinin artırılmasına yönelik hazırlanan Proje Çıktılarının tanıtımı için 10.10.2022 tarihinde saat 20:00’da online bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda ele alınan başlıca konular:

-Yetişkin eğitimi kapsamında mültecilerin iş gücü piyasasına entegrasyonuna katkı sağlamak

-Kendi işini kurmak isteyen mülteci ve göçmen arasında girişimciliğin teşvik edilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması,

-Öğrenim ve yeterliliklerin ev sahibi ülkedeki işgücü piyasası ile uygunluğunun artırılması,

-Girişimcilikte karşılaşılan zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma stratejileri,

-Proje kapsamında hazırlanan “Girişimcilik Rehber Kılavuzu” ve Eğitim Platformunun tanıtımları yapılacaktır.

Mülteci ve göçmenlerin proje çıktıları hakkındaki fikir ve görüşleri alındı.

Etkinlik Galeri

Published On: Ekim 11th, 2022 / Categories: Etkinlikler, Haberler /

Bunu Paylaşın, Platformunuzu Seçin!