Building Entrepreneurial Capacity for Migrants/Refugees Through Online Learning (Online (Çevrimiçi) Öğrenme Yoluyla Göçmenler/Mülteciler için Girişimci Kapasite Geliştirme) Projesinin 3. Ulusötesi Toplantısı Yunanistan’da gerçekleştirilmiştir. Toplantının genel amacı projeninin II. Fikri Çıktısı olan Online Öğrenme Paltformunun kurulması, eğitim ve öğretim materyallerinin ve modüllerinin ve web portalın görüşülmesidir. Toplantının amacı Proje kapsamında hazırlanan Online Öğretmen Platformunu, eğitim ve öğretim materyallerini ve her bir eğitim ve öğretim modulünü, videoları ve web protalı sonuçlandırmak ve tartışmak için ortaklarla fikir alışverişinde bulunmaktır.

Toplantı sonunda her bir ortak kendine ait module ait tüm gerekli dokümanların son halini vererek Online Platformdan sorumlu lider kuruluşa ve tüm ortaklara iletilmesi, Online Eğitim Platformun ve web portalın toplantıda alınan kararlara göre geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Proje kapsamında eğiticilere verilecek olan Öğrenme, Öğretme ve Eğitim (Learning Teaching and Training) Faaliyetinin İtalya’nın Palermo kentinde yapılması ve IV. Ulusötesi toplantısının Norveç Ortağı ev sahipliğinde ve Projenin kapanış toplantısının Kahramanmaraş, Türkiye’de gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır.

Etkinlik Galeri

Published On: Mayıs 10th, 2022 / Categories: Etkinlikler /

Bunu Paylaşın, Platformunuzu Seçin!