Building Entrepreneurial Capacity for Migrants/Refugees Through Online Learning (Online (Çevrimiçi) Öğrenme Yoluyla Göçmenler/Mülteciler için Girişimci Kapasite Geliştirme) Projesinin 2. Ulusötesi Toplantısı Viyana’da gerçekleştirilmiştir. Toplantının ana amacı projenin I. Fikri Çıktısı olan Self Employment Guidebook son halinin verilmesi için ortaklarla fikir alışverişinde bulunmaktır.

Tüm ortaklar, Viyana’daki 2. TPM’ye hem çevrimiçi hem de fiziksel olarak katıldılar. E-öğrenme platformunun ve materyallerinin nasıl hazırlanacağı konusunda ortakların fikirleri alındı. E-öğrenme Modül Şablonları, Öğretim ve Eğitim Materyallerinin içeriğinin nasıl olması gerektiği konusunda fikir alıverişi yapıldı. Online Öğrenme Modül Şablonları, Öğretim ve Eğitim Materyalleri nasıl olması gerektiği online toplantılar ile kararlaştırılacaktır.

Etkinlik Galeri

Published On: Ekim 12th, 2021 / Categories: Etkinlikler /

Bunu Paylaşın, Platformunuzu Seçin!